Εμπνευστείτε από τη #lorealprogr

Menu

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Style My Hair

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Style My Hair

(τίθενται σε ισχύ από 25/05/2018)

Καλωσορίσατε στην Εφαρμογή που είναι αφιερωμένη στη μάρκα L’Oréal Professionnel (εφεξής «Εφαρμογή»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτής της Εφαρμογής (εφεξής «Όροι χρήσης»). Χρησιμοποιώντας την παρούσα Εφαρμογή αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής από εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: L’OREAL HELLAS Α.Ε. - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δημοσιεύων: L'OREAL S.A. με έδρα στη Γαλλία, 62, Quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, ενεργώντας εκ μέρους της L’Oréal Professionnel (εφεξής ο «Δημοσιεύων» ή «εμείς» ή «εμάς/ μάς”).

Διαχειριστής: 1000Mercis, ανώνυμη εταιρία, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 28 rue de Châteaudun 75009 στο Παρίσι, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών του Παρισιού με αριθμό 429 621 311 Τηλέφωνο +33 1 71 72 27 91.
1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

α. Ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε και να χρησιμοποιήσετε αυτήν την Εφαρμογή πρέπει να είστε άνω των 16 ετών.  Αν είστε κάτω των 16, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων σας.

β. Πώς θα κατεβάσετε την Εφαρμογή και θα αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν;

Η Εφαρμογή θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής λήψης από το APP STORE και το GOOGLE PLAY (εφεξής «Πλατφόρμα» ή/και «Πλατφόρμες»). Μπορείτε να κατεβάσετε από τις Πλατφόρμες (i) αντίγραφο της Εφαρμογής· και (ii) να το εγκαταστήσετε στη συσκευή σας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται κατά την εγκατάσταση ή/και αναρτώνται στις Πλατφόρμες.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα την Εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε λογαριασμό.

Για την πρόσβαση στην Εφαρμογή ή/και σε ορισμένα τμήματα αυτής ενδέχεται να απαιτείται η χρήση κωδικών PIN. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να κρατήσετε μυστικούς αυτούς τους κωδικούς. Μπορείτε, φυσικά, να τους αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο αριθμός των προσπαθειών πρόσβασης στην Εφαρμογή ή/και σε ορισμένα τμήματα αυτής μπορεί να είναι περιορισμένος, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν δόλια χρήση των εν λόγω κωδικών. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για οποιαδήποτε δόλια χρήση που μπορεί να υποπέσει στην αντίληψή σας. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή.

γ. Σε ποιες συσκευές;

Για την εγκατάσταση και τη χρήση της Εφαρμογής απαιτείται συμβατή συσκευή με σύνδεση στο Internet.

Συμβατά είναι τα εξής λειτουργικά συστήματα: IOS και ANDROID.

Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με την απαιτούμενη συσκευή, καθώς και για τυχόν έξοδα τηλεπικοινωνίας που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση, την πρόσβαση σε και τη λήψη της Εφαρμογής.

Ο πάροχός σας μπορεί να επιβάλει επιπλέον χρεώσεις για την πρόσβαση στο Internet από κινητό τηλέφωνο ή tablet. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν χρεώσεις δικτύου ή περιαγωγής αναφορικά με τις ενημερώσεις της Εφαρμογής.

δ. Ποιο είναι το κόστος;

Δια του παρόντος, σας παραχωρούμε δωρεάν άδεια χρήσης της Εφαρμογής.

Τυχόν επιπλέον έξοδα για την πρόσβαση σε και τη χρήση του διαδικτύου θα βαρύνουν εσάς.

Παρόλο που προσπαθούμε να διατηρούμε πάντοτε διαθέσιμη την Εφαρμογή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πρόσβαση σε αυτήν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (συντήρηση, ενημέρωση, συμβάν ανωτέρας βίας ή άλλος λόγος πέρα από τον έλεγχό μας).2. ΧΡΗΣΗ

α. Άδεια Χρήσης

Δια του παρόντος, σας χορηγείται άδεια χρήσης της Εφαρμογής. Η Εφαρμογή δεν πωλείται σε εσάς. 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Όρων Χρήσης, και με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων του παρόντος, σας παραχωρούμε μη αποκλειστική, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Εφαρμογής, για τη διάρκεια χρήσης της Εφαρμογής, αποκλειστικά για την εσωτερική σας οργάνωση και για σκοπούς προώθησης. Η επικράτεια για την οποία χορηγείται η άδεια χρήσης της Εφαρμογής είναι παγκόσμια, σε κάθε χώρα όπου διατίθεται η μάρκα L’Oreal Professionnel.

Ο χρήστης της Εφαρμογής θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιουδήποτε ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του.

β. Ισχύουσες απαιτήσεις

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της Εφαρμογής, συμφωνείτε:

(α) να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για σκοπούς άλλους από αυτούς που επιτρέπονται ρητώς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης·

(β) να μην επιχειρήσετε (ή να μην ενθαρρύνετε ή υποστηρίξετε τις προσπάθειες άλλων) να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση, αποσυναρμολόγηση ή αποσυμπίληση της Εφαρμογής, παρά μόνον για σκοπούς διαλειτουργικότητας, όπως ορίζεται από τον νόμο·

(γ) να μην προβείτε στην προσαρμογή, δι4όρθωση, ενημέρωση ή τροποποίηση της Εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο·

(δ) να μην δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο, βασισμένο στο σύνολο της Εφαρμογής ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής·

(ε) να μην αποκαλύψετε ή δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα των δοκιμών απόδοσης στην Εφαρμογή χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας·

(στ) να μην εκμισθώσετε ή παραχωρήσετε άδεια περαιτέρω εκμετάλλευσης της Εφαρμογής σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος·

(ζ) να μην αποκρύψετε, καταργήσετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή παραπομπή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας μας·

(η) να μην διορθώσετε τυχόν λάθη, ανωμαλίες, σφάλματα ή άλλες δυσλειτουργίες ή βλάβες που επηρεάζουν την Εφαρμογή·

(θ) να μην κατεβάσετε την Εφαρμογή, αν βρίσκεστε σε χώρα που έχουμε ρητώς αποκλείσει·

(ι) να μην χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή ή/και να μην δημοσιεύσετε μέσω της Εφαρμογής οποιοδήποτε περιεχόμενο που απεικονίζει τρίτους ή/και έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του κατόχου ή των κατόχων των δικαιωμάτων αυτών. Μπορείτε να δημοσιεύετε διαφημιστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο προώθησης για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ανταγωνίζονται τα εμπορικά σήματα του Ομίλου L'Oréal μετά από προηγούμενη ρητή συναίνεση των κατόχων των εν λόγω δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τέτοιου είδους περιεχόμενο που ενδέχεται να δημοσιεύσετε μέσω της Εφαρμογής.
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Για την ανάπτυξη της παρούσης Εφαρμογής απαιτήθηκαν σημαντικές επενδύσεις. Η Εφαρμογή και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτήν (δηλαδή, εμπορικά σήματα, εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.λπ.) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν παρέχεται καμία άδεια χρήσης, αναπαραγωγής ή αναφοράς της Εφαρμογής (στο σύνολό του ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς όπως, ενδεικτικά, για εμπορικούς σκοπούς.

Μέσω της εν λόγω Εφαρμογής, ενδέχεται να σάς παρέχουμε περιεχόμενο το οποίο διατίθεται προς λήψη (εφεξής «Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης»). Σας παρέχουμε, αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση, χωρίς επιβάρυνση και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτό  καθορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες, το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αναφορά, τροποποίηση ή διανομή της Εφαρμογής. Κάνοντας λήψη ή χρησιμοποιώντας το εν λόγω Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, αποδέχεστε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σε περίπτωση που σας παρέχουμε πρόσβαση σε μία εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε κάποια εικόνα (ειδικότερα, προκειμένου να δοκιμάσετε εικονικά κάποια καλλυντικά), με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η λόγω εφαρμογή παρέχεται αποκλειστικά για δική σας χρήση σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση της. Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτήν την εφαρμογή κατά τρόπο που μπορεί να ζημιώσει την υπόληψη, τη φήμη ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

β. Δικαιώματα τρίτων μερών

Με το παρόν, σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να εξασφαλίζετε όλες τις απαραίτητες άδειες και τα δικαιώματα χρήσης από κάθε σχετικό κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων που συνδέονται το περιεχόμενο που επιθυμείτε να αναρτήσετε μέσω της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και των δικαιωμάτων δημοσιότητας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενός προσώπου επί της εικόνας) ώστε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε απρόσκοπτα τα εν λόγω περιεχόμενα. Για παράδειγμα, οφείλετε να διασφαλίζετε τα δικαιώματα επί και σε οποιοδήποτε περιεχόμενο (ιδίως φωτογραφίες) που απεικονίζουν πρόσφατα αρχιτεκτονικά στοιχεία, διαφημιστικά σχέδια ή σχέδια ενδυμάτων που ενδέχεται να απεικονίζονται (ακρωνύμια, λογότυπα κ.λπ.).

γ. Περιεχόμενο Χρήστη

Ενδέχεται να διαθέσουμε μέσω της παρούσας Εφαρμογής έναν αποκλειστικό χώρο για την ανάρτηση περιεχομένου χρηστών, όπως κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, γνώμες κ.λπ. (εφεξής «Περιεχόμενο Χρήστη»).

Προβαίνοντας στην ανάρτηση Περιεχομένου Χρήστη μέσω της Εφαρμογής, με το παρόν Μας παρέχεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, παγκόσμια και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που καθορίζεται από τη γαλλική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες (συμπεριλαμβανομένου κάθε μεταγενέστερου, συμπληρωματικού ή τροποποιητικού κανονισμού), άδεια αναπαραγωγής, προβολής, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, επεξεργασίας, διανομής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων από το εν λόγω περιεχόμενο, ενσωμάτωσής του σε άλλα έργα, καθώς και διανομής του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη (εν όλω ή εν μέρει).

Η εν λόγω χρήση επιτρέπεται για κάθε ενδοεταιρικό ή εξωτερικό σκοπό ή σκοπό παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διαφημιστικό, ιστορικό ή αρχειακό σκοπό, καθώς και κάθε σκοπό δημοσίων σχέσεων του Ομίλου L’ORÉAL ή των συνδεδεμένων εταιρειών του, των προϊόντων ή/και των εμπορικών σημάτων του και, ειδικότερα, στα παρακάτω μέσα:

 • Σε απεριόριστο αριθμό αναρτήσεων κάθε μορφής,
 • Στον τύπο και σε απεριόριστο αριθμό εντύπων,
 • Σε δημοσιεύσεις, σε απεριόριστο αριθμό εντύπων, ειδικότερα δημοσιεύσεις για σκοπούς ενδοεταιρικής κοινοποίησης, όπως στο προσωπικό πωλήσεων και στο δίκτυο διανομής (έμποροι χονδρικής, έμποροι λιανικής, αντιπρόσωποι κ.λπ.), εκδηλώσεων, φυλλαδίων για συνέδρια, εμπορικών εκθέσεων, περιπτέρων: επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), στον επαγγελματικό τύπο, καθώς και σε απεριόριστο αριθμό εντύπων ή/και δημοσιεύσεων,
 • Σε ηλεκτρονικές, δικτυακές και ψηφιακές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και στο εταιρικό εσωτερικό δίκτυο (Intranet) και σε πολυμέσα, μέσω οποιωνδήποτε ιστότοπων (ανεξαρτήτως ιστότοπου ή/και μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Facebook, Twitter, YouTube ή Dailymotion), σε απεριόριστο αριθμό ένθετων και μεταδόσεων,
 • Σε κάθε διαφημιστικό μέσο (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων σε καταστήματα λιανικής και σε προϊόντα με τα εμπορικά σήματα του Ομίλου L’ORÉAL (εφεξής «Μέσα»).

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλατφόρμες που ανήκουν σε τρίτα μέρη και, συνεπώς, η κυκλοφορία και η χρήση Περιεχομένου Χρήστη μέσω των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου από Εμάς ή από τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως, ενδεικτικά, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια των προστατευμένων δικαιωμάτων και αφαίρεσης Περιεχομένου. Εσείς θα βαρύνεστε με την ευθύνη για την αντιμετώπιση αξιώσεων τρίτων μερών σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κάθε Περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μια μηχανή αναζήτησης και, κατά συνέπεια, θα είναι προσβάσιμο στο κοινό εκτός της Εφαρμογής.

Η παρούσα άδεια μας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το Περιεχόμενό σας όπως αναρτήθηκε αρχικά ή/και να προβαίνουμε σε τυχόν αποσαφηνίσεις στο Περιεχόμενο Χρήστη που θεωρούμε χρήσιμες, με την προϋπόθεση ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν αλλάζει την εικόνα ή τα λόγια σας.

Επιπροσθέτως, η χρήση Περιεχομένου χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει ανωνυποιημένες πληροφορίες όπως την πόλη, τη χώρα ή την ηλικία σας ή/και, εφόσον έχετε παράσχει ρητά άδεια προς τούτου, πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίησή σας όπως το μικρό σας όνομα ή το ψευδώνυμό σας.

Κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε μέσω αυτής της Εφαρμογής θα επιλέγεται από εσάς και με δική σας μόνο ευθύνη. Ωστόσο εμείς θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή με τους αποδεκτούς κανόνες ηθικής ή τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν. Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ανά πάσα στιγμή κάθε σχετικό Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο μπορεί να μη συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και τον Κώδικα Συμπεριφοράς.

Επιπλέον, αν έχετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε από άλλον χρήστη, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τα δικαιώματα του εν λόγω χρήστη και, ειδικότερα, να μην αναπαράγετε ή δημοσιοποιείτε το εν λόγω Περιεχόμενο μέσω άλλων μέσων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του σχετικού χρήστη.
4. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Υποστηρίζουμε τις αρχές της ανεκτικότητας και του σεβασμού των άλλων.

Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας την παρούσα Εφαρμογή, συμφωνείτε:

 • Να μην προβαίνετε σε σχόλια ρατσιστικού, βίαιου, ξενοφοβικού, κακόβουλου, αγενούς, άσεμνου ή παράνομου περιεχομένου·
 • Να μην δημοσιεύετε επιζήμιο, δυσφημιστικό, αυθαίρετο, κακόβουλο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας, περιεχόμενο που υποκινεί τη βία, τον ρατσισμό ή το εθνοτικό μίσος ή το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσβολή της δημόσιας αιδούς ή υποκίνηση για διάπραξη ορισμένων εγκλημάτων ή αδικημάτων·
 • Να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για σκοπούς πολιτικούς, προπαγάνδας ή προσηλυτισμού·
 • Να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που διαφημίζει ή προωθεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ανταγωνίζονται το (τα) εμπορικό(-ά) σήμα(-τα) που εμφανίζονται στην Εφαρμογή·
 • Να μην προκαλείτε την εκτροπή της Εφαρμογής από τον επιδιωκόμενο σκοπό της, όπως τη χρήση της ως υπηρεσία γνωριμιών·
 • Να μην δημοσιεύετε πληροφορίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, επιτρέπουν την ονομαστική και συγκεκριμένη ταυτοποίηση ενός προσώπου χωρίς την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση του, όπως το επώνυμό τους, η ταχυδρομική τους διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ο αριθμός τηλεφώνου τους·
 • Να μην δημοσιεύετε πληροφορίες ή περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους εφήβους·
 • Να μην εκφοβίζετε ή παρενοχλείτε άλλους·
 • Να μην διεξάγετε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που ενδεχομένως παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου σε και επί οποιουδήποτε λογισμικού, εμπορικών σημάτων, φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, βίντεο κ.λπ. ·
 • Να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο) που απεικονίζει ανήλικους.

Αν υποπέσει στην αντίληψή σας Περιεχόμενο Χρήστη που επιδοκιμάζει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, υποκινεί ρατσιστικό μίσος ή/και βία ή σχετίζεται με παιδική πορνογραφία, οφείλετε να μάς ενημερώσετε αμέσως στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή αποστέλλοντας λεπτομερή επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234 παραθέτοντας στο ηλεκτρονικό μήνυμα/στην επιστολή την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύψατε το εν λόγω περιεχόμενο, την ταυτότητά σας, τη διεύθυνση URL, μια περιγραφή του επίμαχου περιεχομένου και το αναγνωριστικό χρήστη του δημιουργού του.

Αν κρίνετε ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη συνιστά παραβίαση κάποιας από τις προαναφερόμενες αρχές, των δικαιωμάτων σας ή των δικαιωμάτων κάποιου τρίτου μέρους (π.χ. οποιαδήποτε παράβαση, προσβολή, παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου), μπορείτε να αποστείλετε ειδοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή να αποστείλετε λεπτομερή επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234 παραθέτοντας στο ηλεκτρονικό μήνυμα/ στην επιστολή την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύψατε το εν λόγω περιεχόμενο, την ταυτότητά σας, τη διεύθυνση URL, μια περιγραφή του καταγγελλόμενου περιεχομένου και το αναγνωριστικό χρήστη του δημιουργού του.

Η εν λόγω ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 • την ημερομηνία της ειδοποίησης·
 • εάν ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο και άλλα ονόματα, επάγγελμα, διεύθυνση, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπο γέννησης·
 •             το όνομα και τη διεύθυνση παραλήπτη ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την εταιρική επωνυμία και την έδρα·
 •             μια περιγραφή και την ακριβή τοποθεσία των γεγονότων που αναφέρονται (π.χ. διεύθυνση URL, σύνδεσμο προς το καταγγελλόμενο περιεχόμενο)·
 •             τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω περιεχόμενο πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς και αναφορά των νομικών διατάξεων και το βάσιμο (αιτιολογήσεις) που εφαρμόζεται εν προκειμένω·
 •             αντίγραφο κάθε επικοινωνίας που έχει αποσταλεί στον δημιουργό ή στο πρόσωπο που δημοσίευσε τις εν λόγω πληροφορίες ή δραστηριότητες, με τις οποίες ζητείται η διακοπή, η αφαίρεση ή η τροποποίησή τους ή τον λόγο για τον οποίο η επικοινωνία με τον δημιουργό ή το πρόσωπο που τις δημοσίευσε δεν κατέστη εφικτή.

Τυχόν ελλιπείς ειδοποιήσεις ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών περί παράνομου περιεχομένου ή δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί η αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου ή η παύση της εν λόγω δραστηριότητας επισείει ποινικές κυρώσεις.
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

α. Γενικές διατάξεις

Με τον παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στην παρούσα Εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίζουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που οφείλονται ιδίως σε τρίτα μέρη. Με το παρόν αναλαμβάνουμε να αφαιρούμε τυχόν ανακρίβειες ή να συμπληρώνουμε τις εν λόγω πληροφορίες που διατίθενται στην Εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν.

β. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρουσιάζονται στην παρούσα Εφαρμογή δεν προσφέρονται προς πώληση αλλά είναι μια γενική παρουσίαση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη χώρα στην οποία διατίθεται αυτή η Εφαρμογή.

γ. Συμβουλές και προφίλ ομορφιάς

Οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτή την Εφαρμογή ή/και τα εργαλεία προφίλ ομορφιάς που ενδεχομένως διατίθενται, είναι απλώς προσομοιώσεις που αποσκοπούν στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα καλλυντικών.

Οι πληροφορίες παρέχονται αυστηρά για ενδεικτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν μια ιατρική διάγνωση ή την παροχή ιατρικών συμβουλών, ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν μια θεραπευτική αγωγή.

Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ικανοποίησή σας από τις συμβουλές που προέρχονται από τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για κάθε τυχόν χρήση τους από εσάς.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

δ. Συνδέσεις υπερκειμένου

Οι συνδέσεις υπερκειμένου που περιλαμβάνονται σε αυτή την Εφαρμογή ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό Μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στην παρούσα Εφαρμογή με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας αποκλειστική ευθύνη.
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενδεχομένως να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικότερα όταν: (i) κάνετε εγγραφή σε μια υπηρεσία, (ii) κάνετε λήψη Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης, (iii) εισέρχεστε στην Εφαρμογή, (iv) συμμετέχετε σε κάποιο παιχνίδι/ διαγωνισμό, (v) μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, (v) συμμετέχετε σε μια δημοσκόπηση ή έρευνα.

Τα προσωπικά δεδομένα σας καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται  από την εταιρεία L’OREAL HELLAS A.E.  προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας, να συμμετάσχετε σε κάποιο παιχνίδι ή διαγωνισμό, να αποκρινόμαστε σε αιτήματά σας και εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, να συμμετέχετε σε δημοσκόπηση ή έρευνα,.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις.  Τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας και βάσει των οδηγιών μας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να ζητάτε τη διόρθωση και τη διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την L’Oréal Hellas. Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση :

L’Oréal Hellas Α.Ε.

Υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α

142 34, Νέα Ιωνία Αττικής

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε κατ’οποιδήποτε τρόπο την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
7. COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στη συσκευή σας ενόσω περιηγείστε στην Εφαρμογή (όπως οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η ημερομηνία και η ώρα της εν λόγω πρόσβασης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να διαβάζονται όποτε επισκέπτεστε την Εφαρμογή (εφεξής «Cookies»).

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στον πίνακα για τα Cookies.
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από εμάς, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση της Εφαρμογής.

Κάθε τροποποίηση θα σας κοινοποιείται μέσω της Εφαρμογής προτού τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Εκτός αν για την τροποποίηση απαιτείται η ρητή σας έγκριση, η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής θα θεωρείτε ως αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης από εσάς.

                               
9. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

L'OREAL HELLAS A.E. με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39A, Α.Φ.Μ. 094026261 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αριθμό τηλεφώνου: Τηλ. :  800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση), +30 210 6188531 (από κινητό ή από Κύπρο).
10 .ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη πρόσβαση στην Εφαρμογή και στο Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή διαθεσιμότητα και πρόσβαση στην Εφαρμογή. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στην Εφαρμογή, στο σύνολό της ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης.

Με το παρόν καθίσταται σαφές ότι το διαδίκτυο και τα δίκτυα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών δεν είναι απαλλαγμένα από σφάλματα και ενδέχεται να προκύψουν διακοπές και βλάβες. Δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με αυτό και, κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου καθώς και των δικτύων πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών όπως, ενδεικτικά:

 • Ανεπαρκή διαβίβαση ή/και λήψη δεδομένων ή/και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου,
 • Τυχόν εξωτερικές εισβολές ή ιοί υπολογιστών,
 • Τυχόν βλάβες του εξοπλισμού λήψης ή των δικτύων επικοινωνίας και
 • Τυχόν δυσλειτουργία του διαδικτύου που μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της Εφαρμογής.

Τέλος, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στις άμεσες ζημίες, αποκλείοντας κάθε άλλη ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, αποκλείεται κάθε έμμεση ζημία που συνδέεται, ενδεικτικά, με απώλεια κερδών, εσόδων, φήμης ή πελατείας.
11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στα κάτωθι στοιχεία :

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234

Τηλ. :  800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση), +30 210 6188531 (από κινητό ή από Κύπρο).

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη 9:00-17:00

e-mail: [email protected]

Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαμεσολάβηση, κάθε καταναλωτική διαφορά υποβάλλεται πρωτίστως εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Μετά την υποβολή της εν λόγω διαφοράς στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, κάθε καταναλωτική διαφορά μπορεί να υποβάλλεται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 14 υπ' αριθμ. 524/2013 Κανονισμού της ΕΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Εφόσον η επίλυση της διαφοράς δεν είναι δυνατή μέσω της εν λόγω διαδικασίας διαμεσολάβησης, παραπέμπεται και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Παρισιού.